Zdrowa rzeka – koniec pierwszego sezonu

2 stycznia 2023 roku zakończyliśmy pierwszy sezon podcastowych rozmów o zdrowych rzekach. Wszystkim, którzy pragną zrozumieć rzeki, procesy w nich zachodzące i przyczyny, które sprawiają, że rzeki sprawiają nam problemy polecamy 15 rozmów z cenionymi i szanowanymi ekspertami, aktywistami i…

Apel o rozszerzenie programu azotanowego o bagienne strefy buforowe

Fundacja Hektary Dla Natury z koalicją Rolnictwo Dla Przyrody oraz Centrum Ochrony Mokradeł zaapelowały do Ministerstwa Infrastruktury z wnioskiem o konieczność uwzględnienia stref buforowych w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie…

Nie regulacja, a oddanie rzece jej terenów zalewowych.

planowane działania przeciwpowodziowe Wyborcza

Wiceprezes Fundacji, Ilona Biedroń, która pracuje również dla Centrum Ochrony Mokradeł, dzieli się swoją wiedzą z Gazetą Wyborczą. To przykład eksperckiego wsparcia dla dziennikarzy, dla których nie lada wyzwaniem jest przejść przez tajniki zarządzania gospodarką wodną w Polsce. W artykule…

Podcast Zdrowa rzeka

Podcast Zdrowa rzeka

Podcast „Zdrowa rzeka” – to projekt Fundacji Hektary Dla Natury, który ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę doprowadzenia naszych rzek do dobrego stanu. Podcast prowadzi dziennikarz Robert Feluś. Co tydzień rozmawiamy z „rzecznikami rzek” – ekspertami wielu dziedzin, miłośnikami…

Wsparcie stowarzyszeń i koalicji związanych z ochroną wód

Popieramy działania stowarzyszeń i koalicji związanych z ochroną wód, które wystosowały list do premiera Rzeczpospolitej Polskiej z postulatem interwencji ws. gospodarowania wodami, aby: zarządzanie wodami w Polsce pełnione było przez instytucję ochrony środowiska, zasobów naturalnych, klimatu i leśnictwa celem wdrożenia…

Uwagi do projektowanej „ustawy suszowej”

Zgłosiliśmy uwagi do projektowanej „ustawy suszowej”, tj. projektu ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Wyraziliśmy tym samy swoje stanowisko i przedstawiliśmy propozycje w zakresie proponowanego pakietu działań służących zatrzymywaniu i gromadzeniu wody.