You are currently viewing Projekt w ramach budżetu obywatelskiego

Projekt w ramach budżetu obywatelskiego

Zgłosiliśmy projekt w ramach budżetu obywatelskiego w Krakowie „Zielone płuco Bronowic – Zarzecze Park”. Projekt polega na udostępnieniu mieszkańcom wyjątkowego obszaru, cennego przyrodniczo i z osobliwą historią sięgającą XIV wieku.

Projekt ten wpisuje się także w ideę zrównoważonego rozwoju miasta Krakowa i adaptację do zmian klimatu. Promuje wysokie walory przyrodnicze i korzyści środowiskowe, które przekładają się na zdrowie mieszkańców. W promieniu 1,5 km od obszaru objętego projektem mieszka ok. 40 tys. mieszkańców Krakowa.